תרנגולת קטנה מצפצפת


25 ס"מ. תרנגולת גומי מצפצפת


20 

עוד באתר