קולר נגד נביחות


קולר נגד נביחות נטען שמלמד את הכלב לא לנבוח בהגזמה. יש להשתמש בקולר רק כשאין ברירה!


250 

פרטים נוספים


הקולר מזהיר ע"י ציפצוף לשתי הנביחות הראשונות ונותן פולס חשמלי מהנביחה השלישית,מהנביחה הרביעית הפולס החשמלי מתגבר ושוב מתגבר מהנביחה החמישית. לאחר מכן הקולר נכנס להשהיה של דקה וחוזר שוב על אותו הסדר. לאחר מספר ימים הכלב ילמד ויפנים ויחדל לנבוח.
מומלץ להשתמש בקולר רק כשבאמת צריך ולא להשאיר את הקולר על הכלב 24 שעות.

הקולר מגיע עם ערכת בדיקה לתקינות,וכבל טעינה. ניתן להטעין את הקולר ע"י מטען סלולרי